Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagshälsovård i Nacka

APPARENZA Organisation och Hälsa AB
Org.nr: 556925-3221
Bolaget ska åta sig behandlingsuppdrag inom företagshälsovård, friskvård och öppenvård, bedriva medicinsk konsultverkamhet och annan verksamhet som främjar fysiskt välmående samt handel med värdepapper, fast egendom och ...
Montana Nack & Ryggklinik AB
Org.nr: 556827-6413
Bolaget ska bedriva naprapatimottagning, företagshälsovård, rehabilitering, utbildning inom ovan nämnda områden dvs sjukvård och därmed förenlig verksamhet.