Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagshälsovård i Malmö

Artist- och Musikerhälsan Malmö AB
Org.nr: 556712-6296
Bolaget ska bedriva företagshälsovård, sjukvård och utbildning.
Axelsons Spa Malmö AB
Org.nr: 556978-9992
Aktiebolagets verksamhetsföremål ska vara utveckling och drift av massage- och spaverksamhet, frisk- och företagshälsovård, import, tillverkning och försäljning av massage- och terapeuttillbehör och -utrustning, samt spo ...
BeCare i Malmö AB
Org.nr: 556817-2869
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi samt företagshälsovård och konsultverksamhet inom sjuksköterskas befogenhetsområde jämte därmed förenlig verksamhet.
BehaGIN Läkartjänst AB
Org.nr: 556518-3992
Bolagets ska bedriva: -Läkarledd handledning, undervisning och utbildning för personal inom patient- och personalintensiva verksamheter såsom vårdcentraler och företagshälsovård -Övriga konsultuppdrag inom hälso- och fri ...
City Thai Spa Malmö AB
Org.nr: 556995-8977
Aktiebolaget ska bedriva: Utveckling och drift av massage- och SPA-verksamhet. Frisk- och företagshälsovård. Import, tillverkning & försäljning av massage- och teraput tillbehör och -utrustning, samt sport-, hälso-, hud- ...
Företagshälsovården Runstenen i Malmö AB
Org.nr: 556217-7773
Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda företagshälsovård i enlighet med gällande kvalitetsnormer samt därmed förenlig verksamhet.
K & A Utvecklings AB
Org.nr: 556613-8698
Bolaget skall bedriva företagshälsovård, medicinsk forskning och utveckling, informationsteknologisk utveckling inom administration, tjänster och sjukvårdssektorn, hunduppfödning, livsmedels- och nutritionsutveckling sam ...
Malmöhus Hälsovård AB
Org.nr: 556184-4654
Bolaget skall bedriva företagshälsovård, att förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
PyMa AB
Org.nr: 556867-0094
Säljer tjänster inom företagshälsovård, grupp- och organisationsutveckling, hälso-och sjukvård utan läkare.
STEVA Hälsopartner AB
Org.nr: 559014-2484
Hälsofrämjande, förebyggande och preventiv verksamhet inom alla hälsoarenor såväl för individer som för grupper, i form av föreläsningar, utbildningar, handledning, författande av litteratur, såväl faktabaserad som skönl ...
Tjugonde Friskvård i Malmö AB
Org.nr: 556514-1719
Bolaget skall bedriva företagshälsovård, fristvård såsom träningsgym och rehabilitering och naprapatverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
WJ-Hälsan AB
Org.nr: 556400-9347
Bolaget skall bedriva medicinsk konsultverksamhet med inriktning på företagshälsovård och alternativ medicin, handel med aktier, obligationer och andra värdepapper, förvärv, förvaltning och överlåtelse av fast egendom, f ...
Öresundshälsan Företagshälsovård AB
Org.nr: 556534-6763
Bolaget skall bedriva företagshälsovård ävensom idka därmed förenlig verksamhet.