Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagshälsovård i Luleå

Consultera i Norrbotten ek. för.
Org.nr: 769606-8373
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att samordna konsult- och utbildningsverksamhet, inom områdena personal, arbetsmiljö, ledarskapsutveckling, personalutveckling, personlig utveckli ...
Dr Sauli Vasara Läkarmottagning AB
Org.nr: 556689-9067
Bolaget skall bedriva läkarvård, mottagning, företagshälsovård, arbetsterapi och rehabilitering samt därmed förenlig verksamhet.
Irguba AB
Org.nr: 556901-5398
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagshälsovård och rehabilitering samt därmed förenlig verksamhet.
Kurant nordic physiotherapy AB
Org.nr: 556751-7189
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet genom att utföra sjukgymnastisk bedömning'behandling och rådgivning, Utbildningsverksamhet, handel och rådgivning på internet inom rehabilitering, friskvård och hälsa, friskvård, föret ...