Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagshälsovård i Lomma

Hans Milstam HB
Org.nr: 969712-3447
Medicinsk konsultverksamhet inom arbetsmiljöområdet, företagshälsovård, rehabliteringstjänster samt hemförsäljning av konfektion och accessoarer.
Hälsomedicinskt Center i Landskrona AB
Org.nr: 556971-5328
Bolaget skall bedriva närsjukvård, primärvård, kliniska läkemedelsprövningar, barnhälsovård, mödrahälsovård, kognitiv beteendeterapi, smärtteam, livsstilsshop, friskvård, företagshälsovård, holdingverksamhet, förvaltning ...