Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagshälsovård i Linköping

Aktiva rehab i Linköping HB
Org.nr: 969696-2449
Sjukgymnastik, Utbildning, Försäljning, Företagshälsovård. Konsultationer, Friskvård, Uthyrning av lokaler
Convivo HB
Org.nr: 916751-0198
Medicinsk verksamhet inkluderande sjuvård, hälsovård, företagshälsovård, utbildning, konsultverksamhet och rådgivning. Generell undervisning. Konstnärlig verksamhet, företrädesvis sång och musikarrangemang, grafik och fo ...
Ergonomi & Medicin i Linköping AB
Org.nr: 556438-0326
Bolaget skall bedriva ergonomisk och medicins konsultverksamhet. Bolaget skall även bedriva läkarmottagning, företagshälsovård, sjukgymnastmottagning, utbildning inom medicin, ergonomi och arbetsmiljö, samt därmed förenl ...
Hammarlyck Rehab AB
Org.nr: 556771-3499
Bolaget ska bedriva rehabilitering, företagshälsovård och försäljning av friskvårdsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
KREFAB Kreativ Företagshälsovård AB
Org.nr: 556549-1593
Bolaget skall bedriva konsultarbete, kvalitetsutveckling, organisationsutveckling och dokumentationsservice inom företagshälsovårdsområdet samt enskild läkarmottagning. Bolaget skall även förvalta fast egendom och värdep ...
LQAR Hälsoservice HB
Org.nr: 969750-5726
Företagshälsovård, konsulttjänster inom hälsa- och sjukvårds- området samt utbildning inom hälsoområdet.
Milly Medical AB
Org.nr: 556552-3353
Bolaget skall bedriva verksamhet inom företagshälsovård samt sjuk- och hälsovård, konsultverksamhet och kursverksamhet inom sjukvård och informationsteknologi, äga, köpa och sälja aktier och andra värdepapper samt idka d ...
Promedical i Småland AB
Org.nr: 556862-0321
Bolaget ska bedriva hälso- och sjukvård, friskvård, företagshälsovård, försäljning av sjukvårdsartiklar och hjälpmedel.
Rudmar Nilsson Läkarpraktik AB
Org.nr: 556464-3178
Bolaget skall bedriv sjukvård, medicinsk rehabilitering, företagshälsovård, utprovning och försäljning av sjukvårdsprodukter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Sundsvalls Hälsoutveckling AB
Org.nr: 556336-6433
Bolaget skall bedriva företagshälsovård, hälso- och sjukvård, undervisnings- och informationsarbete i anslutning härtill, och därmed förenlig verksamhet.
Östrydska Kompaniet AB
Org.nr: 556830-7937
1. Medicinsk verksamhet: Läkarkonsult inom psykiatri, smärtmedicin, rehabiliteringsmedicin och företagshälsovård. Föreläsningar, läkaruppdrag, försäkringsutredningar. 2. Pedagogisk verksamhet, föreläsningar, pedagogiskt ...