Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagshälsovård i Lidingö

Accum AB
Org.nr: 556636-6604
Bolaget skall bedriva dels konsulttjänster inom företagshälsovård och försäkringsmedicin inkluderande rådgivning och utbildning, dels tekniska innovationer inom främst boendeområdet med försäljning av färdiga projekt til ...
CTC Caroline Training & Consulting AB
Org.nr: 556975-2941
Företaget bedriver personlig träning och gruppträning tillsammans med konsultverksamhet inom företagshälsovård och träning och hälsa.
Methafour Ind AB
Org.nr: 556509-2318
Bolaget skall sälja konsulttjänster inom IT-branschen. Försäljning av IT-produkter och därtill relaterade tjänster, arrangera båtcharter, försäljning av produkter och tjänster inom företagshälsovård, bedriva försäljning ...