Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagshälsovård i Kristianstad

Göingehälsan HB
Org.nr: 916754-2951
Företagshälsovård samt därmed förenlig verksamhet
HBet Peter Linnés Läkartjänst
Org.nr: 916752-7044
Medicinsk konsultverksamhet, undervisning, foto- och videodokumentation samt företagshälsovård
Långebro Intressenter AB
Org.nr: 556831-0048
Bolaget skall äga och förvalta bolag som bedriver företagshälsovård samt verka för att vidareutveckla företagshälsovården i regionen samt därmed förenlig verksamhet.
Medsim HB
Org.nr: 916753-5237
Medicinsk praktik, undervisnings-, utbildnings- och konsultverksamhet inom medicin, företagshälsovård samt video- och bilddokumentation