Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagshälsovård i Hedemora

Föreningen Hedemoraområdets Företagshälsovårdscentral ek. för.
Org.nr: 769622-2806
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda företagshälsovård för medlemmarna via helt eller delvis ägda aktiebolag.
HeLahälsan Dalarna AB
Org.nr: 556820-7541
Föremålet för bolagets verksamhet är att bereda företagshälsovård och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas i Hedemora och Ludvika. På båda orter ska verksamheten ske i ändamåls- enliga lokaler och med pe ...