Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagshälsovård i Gävle

Gävle Friskvård & Psykologmottagning AB
Org.nr: 556829-7203
Bolaget ska bedriva rehabilitering, företagshälsovård, forskning och utbildning, friskvårdsaktiviteter såsom hälsoresor och massage samt idka därmed förenlig verksamhet.
Hedgrindhälsan AB
Org.nr: 556512-6066
Bolaget skall bedriva läkar- och psykologverksamhet, naval medicinsk verksamhet, företagshälsovård, hälso- och sjukvård samt konsultverksamhet inom dessa områden, äga och förvalta egendom och värdepapper samt därmed före ...
Hälsa & Återbruk i Norrland AB
Org.nr: 556373-9688
Aktiebolagets ska idka verksamhet inom företagshälsovård, arbets- miljö. Företaget skall även återvinna material från byggbranschen såsom vitvaror, byggmaterial och inredning samt idka handel med fastigheter' kommersiell ...
JurisMedica Sweden AB
Org.nr: 556834-7644
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom juridik, medicin, handel med antika möbler och övriga antikviteter samt handel med värdepapper. Bolaget ska även bedriva företagshälsovård.
Walid Psykologkompetens Gävle AB
Org.nr: 556997-4610
Företaget kommer att bedriva psykologisk behandling, handledning, konsulttjänster inom psykologi och organisationsutveckling. Kunder är primärvård, företagshälsovård, privata företag, privatpersoner och skolor inom Gävle ...