Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagshälsovård i Falun

Miraculix Medical AB
Org.nr: 556887-5552
Aktiebolaget ska bedriva medicinsk behandling samt undervisning och forskning inom ortopedi och allmänmedicin i både öppen och sluten vård Invaliditetsbedömning samt utfärdande av intyg Evenemangs- och tävlingsjukvård Fö ...
Pumpwaktaren AB
Org.nr: 556711-7485
Bolaget ska bedriva verksamhet där företaget äger och driver en hyresfastighet, samt förmedlar läkartjänster, byggnadstekniska tjänster och byggnadsantikvariska tjänster. Det kan röra sig om rådgivning i planärenden, för ...