Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagshälsovård i Enköping

Enköpingshälsan AB
Org.nr: 556190-7204
Bolaget ska bedriva företagshälsovård och sjukvård samt därmed förenlig verksamhet.
Hälsohuset i Enköping AB
Org.nr: 556277-5774
Bolaget ska bedriva företagshälsovård och sjukvård samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.