Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagshälsovård i Borås

Hälsopartner i Borås AB
Org.nr: 556289-6398
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva hälso- och sjukvård, företagshälsovård, kliniska läkemedelsprövningar, försäljning av hälso- och sjukvårdsprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Medifocus AB
Org.nr: 556624-4207
Bolaget skall bedriva hälso, frisk och sjukvårdsverksamhet, medicinsk behandling, medicinsk rådgivning och medicinsk utbildning samt avlämnande av medicinska intyg. Företagshälsovård och husläkarverksamhet. Hälsokontroll ...
PIOMA MED AB
Org.nr: 556888-6401
Aktiebolaget ska bedriva medicinska tjänster såsom konsultverksamhet, vaccination, företagshälsovård, sjukvård, medicinska intyg, försäljning av sjukvårdsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Priserva i Borås AB
Org.nr: 556949-7828
Bolaget ska bedriva företagshälsovård och därmed förenlig verksamhet.
VG Hälsan i Borås HB
Org.nr: 969752-3893
Företagshälsovård, vaccinationer, hälsokontroller och utbildning.