Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagsevent i Östersund

Nightline AB
Org.nr: 556625-3844
Bolaget skall bedriva försäljning och uthyrning av ljud- och ljusutrustning, företagsevent samt därmed förenlig verksamhet.
Sidera Event AB
Org.nr: 556951-1982
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom försäljning, transporter och logistik, bygg- och konstruktionsverksamhet samt försäljning av fordon, anordna företagsevent samt äga och förvalta aktier jämte därmed förenli ...