Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagsevent i Nacka

Novatind Affärsutveckling AB
Org.nr: 556888-7623
Bolaget ska bedriva konsultverksamnhet inom affärsutveckling, verksamhetsutveckling, processutveckling, produktutveckling, fastighetsutveckling, finansiering, projektledning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska be ...
Tijab AB
Org.nr: 556978-2815
Akitebolaget ska utföra sjötjänster såsom transporter, charter och företagsevent samt konsulttjänster inom upphandling, projektering och båtkunskap samt därmed förenlig verksamhet.