Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagsevent i Motala

Event & Tjänster i Östergötland AB
Org.nr: 556789-6492
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva uthyrning av allehanda utrustning till företagsevent och marknader i form av hoppborgar, popcornmaskiner, partytält och annan utrustning förenlig med sådana event. Personal f ...
Play Reklamproduktion AB
Org.nr: 556839-2848
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva reklamproduktion samt konsultverksamhet inom samma bransch samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även anordna företagsevent.