Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagsevent i Mölndal

Flipperkulan EF
Org.nr: 769627-8519
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: - tillhandahålla lokaler där medlemmarna kostnadsfritt kan ställa upp sina privatägda flipperspel och - hyra ut lokalen till så kalla ...
Glocode AB
Org.nr: 556663-5206
Bolaget ska bedriva försäljning, produktutveckling och marknadsföring av energidrycker och kosttillskott samt anordna företagsevent handla och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Hjort Event och Scenteknik AB
Org.nr: 556789-6674
Bolaget skall inom hotell- och konferensverksamhet, företagsevent och konsertverksamhet kunna tillhandahålla ljud- och ljusutrustning och övrig scenteknik. Vi levererar helhetslösningar eller agerar i samarbete med andra ...