Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagsevent i Linköping

East Sweden Limousine and Event AB
Org.nr: 556999-8528
Aktiebolaget ska bedriva eventverksamhet. Bolaget ska bedriva marknadsföring, marknadsbearbetning och försäljning av företagsevent. Förmedling av resor samt försäljning av annons och reklam på limousiner.