Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagsevent i Kumla

Sickelsta & Partners Helikopter AB
Org.nr: 556708-9734
Aktiebolaget ska bedriva uthyrning av helikoptrar till företagsevent, flygskolor, taxiflyg och godstransporter. Även bedriva person- och godstransporter i egen regi samt därmed förenlig verksamhet.