Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagsevent i Järfälla

B G-son AT AB
Org.nr: 556725-4718
Bolaget skall bedriva transporter, markarbeten, husbyggnad, maskin och bilreparationer, utbildning, handel och utövande inom motorsport, billackering, företagsevent, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet ...
Ljudfront AB
Org.nr: 556744-7403
Bolaget ska driva restaurang- och golfverksamhet samt anordna företagsevent och försäljning och uthyrning av musikutrustning samt bedriva musikundervisning med därtill hörande verksamhet.