Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagsevent i Ingarö

Inscreen AB
Org.nr: 556798-1948
Bolaget ska bedriva mediaproduktion, företrädesvis avseende trycksaker och reklamfilm, företagsevent och IT-verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.