Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagsevent i Gustavsberg

Inspiriati AB
Org.nr: 559017-6664
Bolagets verksamhet är att självt eller genom innehav av aktier eller andelar i svenska eller utländska företag genomföra eller vara konsulter för eventmarketing, företagsevent, fester, konferenser och kickoffer samt bed ...