Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagsevent i Fjällbacka

Axtriq AB
Org.nr: 556510-7595
Bolaget ska bedriva upplevelsebaserade arrangemang inom företagsevent såsom konferenser, guiding, rundturer, bokning av mat och logi, fastighetsförvaltning samt handel med aktier och andra värdepapper och därmed förenlig ...