Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagsevent i Danderyd

Artention AB
Org.nr: 556787-6981
Bolaget ska i huvudsak bedriva tjänsteförsäljning inom följande områden: Event management, musikproduktion, grafisk design och layout innebärande trycksaker såsom reklam, affischer och broschyrer, framställning av logoty ...
Utellusit AB
Org.nr: 556601-5326
Bolaget skall bedriva företagsrådgivning och leverans vårdrelaterade tjänster, systemutveckling, handel med värdepapper, kapitalförvaltning dock ej sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansierin ...