Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagsevent i Bromma

Babson AB
Org.nr: 556425-7177
Bolaget skall bedriva verksamhet med marknadsföring och profilering av varumärken, konsultverksamhet inom reklam och marknadsföring, bedriva import' inköp och försäljning av bilar, båtar samt tillbehör till bilar och båt ...
Bjorn Isakson Consulting AB
Org.nr: 556940-9419
Bolaget skall bedriva managementkonsultverksamhet, affärsutveckling, seminarieverksamhet samt arrangera företagsevent och verka inom video-on-demand området samt därmed förenlig verksamhet.
Tremere AB
Org.nr: 556855-1161
Bolaget ska bedriva verksamhet inom specialeffekter till film, event, show, filmproduktion, handel med teknisk apparatur, konstruktion och reparation av maskiner i anslutning härtill, fyrverkerier, datakommunikation, för ...
Uhrvis AB
Org.nr: 556873-3249
Bolaget ska självt eller genom hel- eller delägda bolag, i Sverige och utomlands, bedriva konsultativ verksamhet, uppdragsverksamhet, undersökningar, rådgivning, projektledning och produktion inom kommunikation och infor ...