Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagsevent i Åhus

Boltes i Åhus AB
Org.nr: 556601-4220
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom läkemedelsindustrin, produktion och försäljning av tavlor och smycken, försäljning och produktion av företagsevent samt därmed förenlig verksamhet.
Vinnarbyrån AB
Org.nr: 556947-5253
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende företags organisation, redovisning och bokföring, utgivning av tidskrifter och utbildning inom ekonomi, företags organisation och kapital- förvaltning, arrangerande av för ...