Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Föreläsningar i Enskede

Dataspelsakuten AB
Org.nr: 556932-0707
Dataspelsakuten erbjuder behandling, utredning och olika typer av föreläsningar som hjälper kommuner i Sverige att upptäcka denna typ av problematik i ett förebyggande skede. Därefter kunna hjälpa beroende människor att ...
Dwyer Consult AB
Org.nr: 556868-1901
Föremålet för bolagets verksamhet är behandling, konsultation och utredning inom psykatri för barn, ungdomar och unga vuxna, familjehemsvård och skolhälsa - elevhälsa, samt föreläsningar och utbildningar och därmed fören ...
Elin Ek AB
Org.nr: 556733-1979
Bolaget ska bedriva idé- och konceptutveckling, verka som programledare i radio och TV, författare och skribent samt bedriva föreläsningar och moderatoruppdrag samt därmed förenlig verksamhet.
F24 Inredning och design AB
Org.nr: 556841-2984
Bolaget skall bedriva finsnickeri och inredningsdesign, föreläsningar och därmed förenlig verksamhet.
Gamla Enskede Utbildning AB
Org.nr: 559028-3957
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva författarskap, föreläsningar inom pedagogik samt konsultativt arbete inom utbildning och pedagogik.
Gatti Training AB
Org.nr: 559015-6872
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva personlig träning, fysträning, föreläsningar, kost och livsstilsrådgivare, träningsresor och event och därmed förenlig verksamhet.
HBet Columba
Org.nr: 969608-4525
Konsultverksamhet inom näringslivet. Konsultverksamhet, föreläsningar, förlagsverksamhet och catering.
HBet Livsgnista
Org.nr: 969774-2048
Handelsbolaget ska bedriva föreläsningar och utbildningar inom hälsa vilket innefattar kost, sömn och fysisk aktivitet.
Joy4You AB
Org.nr: 559008-6418
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster och produkter kopplade till hälsa, friskvård, personlig utveckling och psykologisk rehabilitering inkluderande bland annat kommunikation, djur, natur, events, resor, föreläsningar oc ...
Lighthouse Stockholm AB
Org.nr: 556949-8933
Företaget skall bedriva kliniskt psykologarbete, samt tjänster riktade mot företag, till exempel föreläsningar, utbildningar och verksamhetsutveckling. Företaget kommer även utveckla produkter och applikationer med psyko ...
Lotta Tejle AB
Org.nr: 556910-1644
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra skådespelaruppdrag och regiuppdrag för tv, film, radio och teater, utföra inläsningar, röstarbeten, föreläsningar, konferenciersuppdrag, gäst- läsare samt pedagogiska arbet ...
M. Ahlerup Management AB
Org.nr: 556886-3624
Bolaget ska bedriva föreläsningar och konsulttjänster inom, ledarskap, varumärkesbyggande och strategisk företagsutveckling.
Made in Enskede, HB
Org.nr: 969768-7854
Produktion av text och musik, webbplatser, appar. Ljuddesign och ljudläggning. Design och handel av accessoarer. Föreläsningar och konsultuppdrag inom musikproduktion, information, text, kost- och näringsrådgivning samt ...
Mammamage Sweden AB
Org.nr: 556998-6804
Aktiebolaget ska bedriva utbildning, föreläsningar och information kring motion, mat och hälsa kring graviditet och efter förlossningen. Aktiebolaget kan producera böcker och material som säljs och tillhandahålls genom o ...
Svenska Institutet för Integral Psykoanalys AB
Org.nr: 556645-9862
Bolaget skall hålla föreläsningar och kurser samt sälja böcker i ämnet Integral Psykoanalys ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Systerbolaget Stockholm AB
Org.nr: 556860-0760
Barnhälsovård samt tillhandahållande av varor och tjänster riktade till föräldrar och barn såsom barnavårdsartiklar, barnkläder, leksaker samt spädbarnsmassage, barngymnastik, familjerådgivning, vaccinering, utbildningar ...
Tallkrogen Utbildning AB
Org.nr: 556867-7784
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva författarskap, föreläsningar inom pedagogik samt konstnärlig verksamhet inom musik och därmed förenlig verksamhet.