Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Flyttstädning i Hässleholm

PartnerJobb Syd AB
Org.nr: 556758-4197
Bolaget drivs som ett arbetsintegrerande socialt företag. Det övergripande ändamålet är att integrera människor som har stora svårigheter att få och behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. Vi försöker skapa nya arb ...