Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Flytt i Linköping

AB mark bygg och uthyrning i Linköping
Org.nr: 556717-2183
Aktiebolaget ska bedriva markarbete dränering, plattsättning, stensättning, grävning, trädgårdsarbete, stubbfräsning, uthyrning av grävare, hjullastare, verktyg inom bygg och mark, tak, byte av fönster, snickerier, taklä ...
Ekholmens Puts & Måleri FS AB
Org.nr: 556975-1430
Aktiebolaget ska jobba med måleri, bygg, flytt, städ inomhus och utomhus.
Flytt-Anders AB
Org.nr: 556665-6301
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva flyttbyrå samt därmed förenlig verksamhet.
Södertegs Fastigheter AB
Org.nr: 556420-0136
Bolaget skall bedriva motorfordons- och fastighetsservice, försäljning och förmedling av fordon och därmed jämförlig verksamhet, personaluthyrning, utöva flytt- och godstransporter samt äga och förvalta fast egendom och ...