Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Flygskola i Eslöv

Sweden International Flight Academy AB
Org.nr: 556415-4721
Aktiebolaget ska bedriva flygskola, flygutbildning, inköp och försäljning av flygplan samt därmed förenlig verksamhet.