Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Flygskola i Bålsta

Scandinavian Light Sport Aviation AB
Org.nr: 556681-3225
Bolaget ska bedriva försäljning, reparation och service av luftfartyg, utbildning gällande luftfartyg och flygsport- aktiviteter, flygskola, uthyrning av luftfartyg och därtill hörande tjänster, konsultationstjänster, fö ...