Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Flygfotografering i Uppsala

OTMETKA Logging Partner AB
Org.nr: 556681-0593
Bolaget bedriver konsulttjänster inom skogsbruk, bioenergi och vidareförädling som t ex sågverk, samt övriga tjänster med inriktning mot kart- och mätuppdrag, taxering, planering, värdering inom skogsbranschen och närlig ...