Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Flygfotografering i Sorunda

AB Svalsta gård
Org.nr: 559022-4282
Aktiebolaget ska ägna sig åt uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder, trädfällning och trädbeskärning i trädgårdar och parker på uppdrag, förvaltning av eget kapital, flygfotografering, skogsskötsel.