Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Flygfotografering i Mora

MKP Mora KartProduktion AB
Org.nr: 556524-1816
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom fotogrammetrisk och geodetisk mätning vid ny- eller ombyggnad av industrier. Förberedande arbeten och mätningar inför flygfotografering. Uthyrning av fältfordon och mätinstrum ...