Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Flygfotografering i Huddinge

Genavia General Aviation AB
Org.nr: 556921-5014
Föremålet för bolagets verksamhet är: bedriva flygtekniskt under- håll, flygteknisk dokumentation, utbildning, idka handel med flygmaterial, förmedla personresurser med spetskompetens inom flygbranschen, äga luftfartyg, ...