Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Floating i Vaggeryd

Tenhults Grusmaskiner AB
Org.nr: 556188-4379
Bolaget ska idka handel med och utföra reparationer av grusmaskiner, bedriva behandling mot stress genom s k floating inom hälsovårdsbranschen samt tillverkning och försäljning av utrustning inom hälsovårdsbranschen.