Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Floating i Solna

AQUA FLOATING CONSTRUKTION I SOLNA AB
Org.nr: 556574-4181
Bolaget skall bedriva konstruktion och försäljning av flytande enheter.