Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Floating i Kalmar

Aqua Floating i Kalmar AB
Org.nr: 556737-2304
Bolaget ska bedriva floating-, massage-, frisör- och skönhetsvårdsverksamhet, försäljning av hudvårdsprodukter samt handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.