Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Floating i Borlänge

Team Job's Floating & Aloe Vera HB
Org.nr: 969767-9612
Företaget bedriver friskvård och hälsa. Floating innebär att flyta på saltvatten, innesluten i en tank.