Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fiskeresor i Uppsala

Uppsala Projektstyrning AB
Org.nr: 556884-1125
Aktiebolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet, bygg och projektledning, entreprenadbesiktningar, kontrollansvarig PBL, äga och förädla tomtmark och fastigheter, äga och förvalta värdepapper, utbildning och event sam ...