Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fiskeresor i Umeå

Norrländska Säljgruppen Invest AB
Org.nr: 556952-1171
Bolaget ska bedriva försäljning av livsmedel inom dagligvaru- handeln, konsultverksamhet inom dagligvaruhandeln, försäljning av fiskeresor och andra upplevelseresor, uthyrning av husbilar och handel med värdepapper samt ...
Topwater Fishing Tours HB
Org.nr: 969765-4557
Fisketurism genom fiskeresor, uthyrning och försäljning av friluftsartiklar, såsom fiskeartiklar, friluftskläder, campingutrustning, uthyrning av motorfordon (skoter, fyrhjuling).