Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fiskeresor i Sollentuna

Fürst Scandinavian Research AB
Org.nr: 556485-8420
Bolaget ska genomföra marknadsundersökningar samt bedriva därmed förenlig konsultverksamhet. Bolaget ska vidare bedriva stuguthyrningsverksamhet, köp och försäljning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig ver ...
Pikebuster AB
Org.nr: 556701-1472
Bolaget skall bedriva konsultation och försäljning av ekonomi, IT och administrativa tjänster och produkter, samt förvaltning, inklusive köp och försäljning av näringsbetingade aktier. Bolaget skall dessutom bedriva arra ...