Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fiskeresor i Nyköping

Gemsiö konsult & förvaltning AB
Org.nr: 556559-7357
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet när det gäller administrativa tjänster inom värdepappersmarknaderna, idka förvaltning av värdepapper och fastigheter, arrangera jakt och fiskeresor samt därmed förenlig verksamhet.
SPF Fiskeresor AB
Org.nr: 556759-6597
Bolagets ska arrangera fiskeresor och fiskeutflykter, även tillhandahållande av kost, logi och transportmedel samt försäljning och uthyrning av fiskeredskap och därmed förenlig verksamhet.