Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fiskeresor i Garpenberg

Dalkarlen Media AB
Org.nr: 556469-7562
Bolaget skall utföra mediatjänster, journalistisk verksamhet, reklam och marknadsföring avseende trycksaker o dylikt, idka kurs och konferensverksamhet, arrangera jakt och fiskeresor samt hyra ut fastigheter med eller ut ...