Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fiskeresor i Falun

Eggertz & partner AB
Org.nr: 556755-8282
Bolaget ska bedriva juridisk och ekonomisk rådgivning. Juridiskt biträde. Rådgivning inom skogsbruk, jordbruk och andra areella näringar. Egendomsförvaltning. Handel med flygmaskiner och uthyrning av flygmaskiner och fly ...
Kihansi Afrikaresor AB
Org.nr: 556818-3288
Bolaget ska splanera och sälja resor i första hand till Afrika. I viss mån fiskeresor i Skandinavien och försäljning av fiskematerial.