Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fiskeresor i Eldsberga

Halmstad Vapenservice AB
Org.nr: 556942-5597
Aktiebolaget ska bedriva handel och service av vapen, ammunition och jakttillbehör samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamhet inom jakt- och fiskeresor. Bolaget ska bedriva verksamhet inom bygg, anlä ...