Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fiskeresor i Bromma

Ekonologen i Stockholm AB
Org.nr: 556992-0969
Konsult- och utbildningsverksamhet avseende företags organisation samt miljöekonomi, fiskevård, turistisk verksamhet inklusive arrangemang av fiskeresor samt litterärt och konstnärligt skapande (även frilansjournalistver ...