Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fiskeredskap i Ystad

Ystadsortens Fiskevårds- och Sportfiskeförening u p a
Org.nr: 748000-2521
1. Att återuppbygga laxöringsbeståndet i Nybroån, eventuellt även i andra vattendrag. 2. Att genom arrendering av fiskevatten, fiskevård och inplantering av fisk bereda sportfiskarna i Ystad med omnejd möjlighet till spo ...