Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fiskeredskap i Uppsala

AB Sportfiskepoolen i Uppsala
Org.nr: 556638-7964
Bolaget skall bedriva försäljning av fritids- och fiskeredskap samt därmed förenlig verksamhet.