Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fiskeredskap i Ucklum

Stoxdal AB
Org.nr: 556460-6902
Bolaget ska bedriva import, export och försäljning av fiskeredskap, sport- och fritidsartiklar, äga och förvalta fast egendom samt äga och förvalta lös egendom inom ovan nämnda branscher samt därmed förenlig verksamhet.
Stoxdal Förvaltning AB
Org.nr: 556972-7760
Verksamheten skall bestå av import, export och försäljning av fiskeredskap, sport- och fritidsartiklar, äga och förvalta fast egendom, äga och förvalta lös egendom, äga och förvalta aktier och värdepapper samt idka annan ...