Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fiskeredskap i Sturkö

Sturkö Cykelverkstad AB
Org.nr: 556316-9506
Bolaget skall bedriva handel med motorbränslen, kioskvaror, fritidsartiklar, fiskeredskap, tillbehör och reservdelar för bilar och båtar samt utföra reparationer samt ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.